Odaberi uređaj i temu pomoći.

Kako pravilno staviti karticu vozača u uređaj TachoTerminal?

Čip kartice treba biti usmjeren prema dolje i stavljen u utor čitača.

Kada može se izvaditi karticu s čitača TachoTerminal GPRS?

Čitanje podataka s kartice traje oko 1 minutu i 20 sekundi.  Završetak čitanja signalizira kratak zvučni signal.Zatim je moguće vađenje kartice, a tijekom ovog vremena modem GSM šalje informacije na poslužitelj tvrtke.  Stoga ne treba isključivati napajanie tijekom tog procesa.

Koliko košta prijenost podataka s kartice vozača?

Trošak prijenosa podataka putem GSM mreže ovisi o ponudi mrežnog operatera.  TachoTerminal GPRS surađuje sa svim SIM karticama.  Prilikom prijevoza u zemlji trošak prijenosa nije veliki, ipak u roamingu ponude pojedinih mrežnih operatera mogu se znatno razlikovati.  Zbog toga smo pripremili ponudu prijenosa podataka iz svih zemalja Europske unije s jednakim iznosom od 0,50 PLN za 30 KB podataka (1 datoteka s kartice).  Standardno čitač TachoTerminal GPRS opremljen je pre-paid karticom koja omogućuje slanje nekoliko datoteka.

Što se događa u situaciji kada nema pokrivenosti GSM mrežom?

Najvažnije je ne isključivati čitača s napajania.  U takvoj situaciji čitač se trudi poslati datoteku ponovno.Postoji mogućnost ograničenja broja proba slanja datoteke u određenom danu ili vremenu putem odgovarajuće konfiguracije.

Čita li TachoTerminal GPRS podatke s digitalnog tahografa?

Ne čita.Uzimajući u obzir da je podatke s tahografa potrebno čitati samo 4 puta godišnje, ista funcionalnost mogla bi samo umjetno povećavati trošak samog uređaja i prijenosa podataka.  Nadalje, za čitanje podataka s digitalnog tahografa potrebna je kartica poduzeća.  . Opremanje svih vozača karticom poduzeća bi označavalo znatan i nepotreban trošak.Za čitanje podataka s digitalnog tahografa služi čitač TachoTerminal PRO.

Što je obavještavanje vozača? Moram li sam poslati SMS?

Obavještavanje o prekršajima zajedno s rasporedom rada je jedna od usluga koje se može aktivirati.  SMS poruke su generirane automatski i njihov sadržaj ovisi o sadržaju kartice u pojedinom trenutku.  Primjerice, vozač može na svoj mobitelj dobiti sljedeću SMS poruku:  „Trošak 29 dana – 1750 PLN.  Napravi 45 min. pauze nakon 1 sata vožnje.  Ostalo ti je 6 sati vožnje i najkasnije u 22.45 sati započni 11-satni odmor.  Sutra započni rad u  7.45 sati. Tjedni odmor 45 sati započni najkasnije u subotu u 5.00.”

Na uređaju stalno svijetle zelena i narančasta dioda. Što to znači?

Uređaj ne može uspostaviti vezu s telefonskom mrežom – datoteka čeka na slanje (narančasta dioda).U tom trenutku može se izvaditi karticu iz čitača i eventualno staviti sljedeću karticu za čitanje.  Nakon završetka čitanja, uređaj proba sljedeći put poslati datoteke koje se nalaze u memoriji čitača (plava dioda trepti).  Kod sljedećih proba slanja datoteke, bolje je promijeniti lokaciju u svrhu uspostavljanja veze s GSM mrežom.   Ako ponovljene probe slanja datoteke neće uspjeti, vjerojatno je čitač nepravilno konfiguran.

Prilikom stavljanja kartice u čitač uključuje se zvučni signal? Što trebam raditi?

Znači to da je kartica nepravilno stavljena na čitač.  Karticu vozača potrebno je staviti u utor čitača čipom prema dolje (čipom u smjeru čitača), tako da nakon umetanja bude vidljiva fotografija na kartici.

Što znače pojedine diode na čitaču?

Signali dioda su opisani u uputama priloženim uz čitač.  Upute preuzmi ovdje.  Zelena dioda – napajanie/čitanje kartice. Narančasta dioda – datoteka čeka na slanje. Plava dioda – prijenos datoteke. Crvena dioda – greška u slanju (trepti plava), greška kod čitanja (trepti zelena), greška kod spremanja (trepti narančasta).

Imam problem s instalacijom čitača u sustavu Windows 7 / Windows Vista.

Za instaliranje čitača TachoTerminal Reader kao prvo potrebno je instalirati softver i upravlječke programe koje se nalaze na CD-u.  Ako nemaš CD-a, ovdje možeš preuzeti odgovarajuće datoteke.  Rješenje problema s instalacijom čitača može biti priključivanje uređaja na drugo gnijezdo USB.  Nadalje, u slučaju sustava Windows 7 i Vista, nakon spajanja na računalo, potrebno je pričekati 20-30 sekundi u svrhu aktivacije usluge inteligentne kartice.  Ako problem s instalacijom čitača dalje postoji, pokušaj manualno aktivirati uslugu inteligentne kartice u Windowsu putem pokretanja linije naredbi (Start/ Pokreni…)  i upisanje cmd.  Zatim u liniji upiši net start scardsvr.

Nemam CD pločice. Gdje mogu preuzeti TT Reader program i upravljačke programe?

Upravljačke programe i softver TachoTermina Reader možeš preuzeti ovdje.

Kako staviti karticu u čitač TachoTerminal Reader?

Karticu vozača potrebno je staviti čipom prema gore i prema unutra čitača. Pojedine korake čitanja podataka predstavlja prezentacija na YouTube.

Da li TT Reader čita podatke s digitalnog tahografa?

Ne čita.TachoTerminal Reader čita samo podatke s vozačkih kartica.  Čitač mora biti priključen na PC računalo na kojemu je instaliran TT Reader program.

Što znače pojedine diode u ključu TachoTerminal PRO?

Opis pojedinh dioda je prikazan u uputama za korištenje uređaja

Kakvu funkciju imaju tipke ALL, CARD i CONFIG?

Detaljni opis tipaka je prikazan u uputama za korištenje uređaja.

Kako kopirati podatke s čitača u računalo?

Podatke s čitača može se kopirati na dva načina.  Prvi je spajanje čitača TachoTerminal PRO u USB računala.  S razine Moje računalo čitač TachoTerminal PRO trebao bi biti vidljiv kao vanjski disk „TachoTerminal”.  Drugi način je vađenje microSD kartice s čitača i stavljenje je u čitač kartica u računalu, notebooku ili mobitelu.

Kako čitati podatke s digitalnog tahografa?

Prije preuzimanja podataka potrebno je okrenuti ključ u bravi, a u slot br. 2 staviti karticu poduzeća.  Zatim je dovoljno je staviti čitač TachTerminal PRO u komunikacijsku utičnicu digitalnog tahografa.Čitanje podataka s tahografa i kartice započeti će automatski.

Kako čitati podatke s vozačke kartice?

Podatke s vozačke kartice može se čitati na dva načina.  Stavljajući karticu neposredno u čitač ili preko digitalnog tahografa.  Prilikom čitanja kartice neposredno u čitaču, potrebno se uvjeriti je li uređaj priključen na vanjsko napajanje.  Čitač se može spojiti USB kabelem na računalo ili u upaljač u vozilu preko punjača s utičnicom mini-USB.Moguće je također priključenje čitača u napajanie s tahografa.  Kod drugog načina kartica vozača mora biti stavljena u tachograf u slot br. 1. U drugi slot treba staviti karticu poduzeća.  Ne zaboravi okrenuti ključ u bravi u cilju osiguranja napajania tahografa.  Zatim je dovoljno staviti čitač TachTerminal PRO u komunikacijsku utičnicu digitalnog tahografa.Za izbjegavanje preuzimanja datoteke s tahografa, dovoljno je pritisnuti tipku CARD prilikom umetanja čitača u digitalni tahograf.

Gdje se nalazi komunikacijska utičnica u digitalnom tahografu?

U digitalnom tahografu VDO Siemens ( (Continental, Kienzle) priključak se nalazi pod kapicom ispod dispjela tahografa, između tipki koje služe za vađenje kartica.  U tahografima Stoneridge i ACTIA potrebno je prethodno izvaditi modul termičkog papira za priključenje TachoTerminal Pro u komunikacijsku utičnicu.  U tahografu EFAS Efkon komunikacijska utičnica se nalazi na lijevoj strani dispjela.  Lokacija komunikacijskih portova svih modela tahografa prikazana je u skraćenim uputama za preuzimanje podataka s tahografa.

Imam problem s preuzimanjem podataka s tahografa Stoneridge Exakt.

Proizvođači tahografa Stoneridge u najnovijem su modelu naziva Exakt uveli zaštitu koja zahtijeva korištenje načina low power (niska jakost struje) u čitaču TachoTerminal Pro.  Za preuzimanje podataka s tahografa Stoneridge Exakt potrebno je aktualizirati firmware čitač TT Pro za verzije 4.xx.xx ili višu.. Nakon pravilne aktualizacje čitača potrebno je pritisnuti kombinaciju tipki ALL+ CARD i staviti čitač u komunikacijsku utičnicu tahografa.  Čitač tachoTerminal Pro je spreman za korištenje.  Moguće je onda pritisnuti tipke ALL, CONFIG ili CARD ili pričekati 5 sekundi u svrhu pokretanja zadanog načina rada čitača.  . U načinu rad low power neki od dijelova čitača su isključeni da jačina struje ne prekoračila 50 mA.

Čita li TachoTerminal kontrolne, radioničke kartice i kartice poduzeća?

Da čita.  TachoTerminal Pro čita podatke sa svih kartica sustava digitalnog tahografa, tj. s kartice vozača, kontrolne i radioničke kartice i kartice poduzeća.

Kakva je zapremina unutarnje memorije digitalnog tahografa?

Unutarnja memorija digitalnog tahografa čuva podatke od posljednih 365 dana korištenja vozila.  Izuzetak predstavljaju podatke koje se odnose na brzinu – digitalni tahograf pohranjuje detaljnu brzinu u posljednja 24 sata vožnje – dakle najčešće su to 3-4 radna dana.Noviji tipovi digitalnih tahografa mogu pohranjivati podatke odnosno brzine u dužem vremenskom razdoblju.

Je li na vozačkoj kartici spremljena brzina vozila?

Samo u digitalnom tahografu.  Kod većine tahografa podaci koji se odnose na brzinu spremljeni su u unutarnjoj memoriji digitalnog tahografa u posljednje 24 sata vožnje (3-4 radna dana).

Kako često je potrebno preuzimati podatke s kartice vozača i digitalnog tahografa?

Karticu vozača potrebno je čitati svakih 28 dana, a podatke s digitalnog tahografa svakih 90 dana.

Što znači datoteka DDD ili ESM?

To su najpopularnija proširenja digitalnih datoteka preuzetih s kartice vozača ili digitalnog tahografa.  Struktura digitalne datoteke je uvijek ista neovisno o nazivu formata datoteke i mora biti prilagođena Aneksu 1B Uredbe 3821/85 ili AETR ugovora.

Kako preuzeti podatke s digitalnog tahografa?

Postupak preuzimanja podataka je sljedeći:

 1.  Uključi kontakt bravu vozila.
 2. Stavi karticu poduzeća u slot br. 2.
 3. Stavi TachoTerminal Pro u komunikacijsku utičnicu tahografa – preuzet će se podatke s kartice i s tahografa od posljednjego preuzimanja podataka.
  • Ako hoćeš preuzeti samo podatke s kartice, prije stavljanja čitača u tahograf, pridrži tipku CARD;
  • Ako hoćeš čitati sve podatke s digitalnog tahografa, pridrži tipku ALL;
  • Ako hoćeš kopirati podatke s pojedinog opsega, bez/ s brzinom, možeš pridržati moguću za konfiguraciju tipku CONFIG.*
 4. Zatvori sesiju preuzimanja podataka.
  • (*) U konfiguracijskom programu je mogućnost određenja:
  • - vremenskog razdoblja preuzimanja podataka;
  • -  izostavljanja podataka događaja i grešaka;
  • -  izostavljanja pojedinih podataka o brzini vozila (s 24h vožnje);
  • -  izostavljanja tehničkih podataka;

Što je offset?

Offset je razlika između lokalnog vremena i UTC vremena.  Potpuni offset mora uzimati u obzir offset vremenskih zona i offset ljetnog vremena.Ako se krećeš u Njemačkoj, offset vremenskih zona iznosi 1 sat. Offset zona                        Država 00:00 sati                         UK / P / IRL / IS 01:00 sati                         A / B / CZ / CY / D / DK / E / F / H / I / L / NL / PL / S / SK / SLO 02:00 sati                         BG / EST / FIN / GR / LT / LV / RO / TR 03:00 sati                         RUS Ako obvezuje ljetno vrijeme, tome dodajemy 1 sat. offseta ljetnog vremena.  Na taj način dobivamo vrijednost potpunog offseta.  U tom slučaju UTC vrijeme bit će 2 sta kraće od lokalnog vremena u Poljskoj.  Offset vremenskih zona.

Što znači UTC?

UTC - Universal Time Coordinated – format vremena korišten u sustavu digitalnih tahografa.  U UTC vremenu registrirane su sve aktivnosti, događaji i greške.UTC vrijeme ne uzima u obzir lokalnih izmjena, np. zimskog/ljetnog vremena.  Potrebno je upamtiti da svi ručni upisi u digitalnom tahografu moraju biti uzete u obzir u UTC vremenu.  Stoga je neophodno određivanje svaki put offseta ovisno o zemlji u kojoj boravimo.

Uklanjaju li se podaci nakon čitanja kartice vozača?

Ne uklanjaju.Kopiranje podataka s kartice vozača ne briše nikakve informacije.  Ako je memorija čipa puna, nove aktivnosti zamjenjuju najstarije spremljene aktivnosti.

Kakvu zapreminu ima kartica vozača?

Kartica vozača dozvoljava spremanje minimum 28 dana aktivnosti vozača.  Određeno je to temeljem aktivnosti vozača s pretpostavkom 93 smjena tijekom dana, tj. od 00.00 do 24.00. Kartica vozača sprema minimum 28 dana, ale može također spremati podatke odnosno aktivnosti tijekom cijele godine, ako vozač rjeđe mijenja svoju aktivnost.

Kako otvoriti datoteku preuzetu s kartice i digitalnog tahografa?

Ako imaš čitač TachoTerminal Reader zahvaljujući softveru TT Reader možeš pregledavati spremljene informacije u datoteci, tj. aktivnosti vozača tijekom dana.  Ako trebaš više napredne analize radnog vremena vozača, dovoljno je koristiti internetski sustav za analizu radnog vremena vozača PORT.NET.  Pozivamo za korištenje drugih rješenja naših partnera, npr. „ Tachospeed – računalni program za analizu prekšaja koja se odnosi na vrijeme vožnje, pauze i odmore.

Mišljenje naših partnera

“Dobro je upoznati se sa cijelom linijom proizvoda TachoTerminal.  Stvarno to su izvrsni i stabilni uređaji.”

Rafael Kanitzki, Hanover (Niemcy)

Fotografia Sylwii Mielnik z Infolabu

“TachoTerminal je revolucija na tržištu IT usluga u prijevozu.  Cestovne službe su iznenađene mogućnostima ovih uređaja.”

Sylwia Mielnik, Infolab (Poljska)

Fotografia Joao Ferreira

“TachoTerminal GPRS je jedinstveni uređaj u cijeloj EU.  Zahvaljujući njemu transportna poduzeća stvarno mogu planirati i kontrolirati radno vrijeme vozača.  Ujedno i ne plaćaju kazne za prekršaje !”

João Ferreira, Seepmode (Portugal)

©2020 Copyright - TACHOLAB sp. z o.o.