Korak 1. Preuzimanje podataka s kartice traje 1 minutu

Podatke vozača je moguće čitati pomoću ugrađenog čitača smart card ili posredništvom digitalnog tahografa. TachoTerminal PRO omogućuje čitanje datoteke s kartice poduzeća, radioničke i kontrolne kartice.

zobacz prezentację na YouTube

Korak 2. Kopiranje podataka s digitalnog tahografa može trajati do 50 minuta

Kopiranja podataka s tahografa pomoću ključa TachoTerminal PRO temelji se na stavljanju uređaja u komunikacijsku utičnicu tahografa. Prethodno je potrebno okrenuti ključ kontakt bravei staviti karticu poduzeća (kontrolnu i radioničku) u slot br. 2.

zobacz prezentację na YouTube

Korak 3. Arhiviranje datoteke

Dovoljno je spojiti TachoTerminal PRO na računalo pomoću USB ili izvaditi karticu SD s čitača. Arhiviranje datoteke s kartice vozača mora nastupiti svakih 28 dana, a s digitalnog tahografa svakih 90 dana.

zobacz prezentację na YouTube

Korak 4. Konfiguracija čitača

Ako trebaš preuzeti podatkes tahografa bez brzine ili za određeno razdoblje, dovoljno je na odgovarajući način konfigurati čitač. Konfiguracija je vrlo jednostavna – dovoljno je spojiti čitač na PC računalo i pokrenuti program za konfiguraciju.

zobacz prezentację na YouTubeDetalji

Korak 1. Preuzimanje podataka s kartice (1 min.)

Dovoljno je TachoTerminal PRO spojiti na vanjsko napajanje preko mini-USB priključka, npr. računala, automobilskog upaljača ili VU kontakt digitalnog tahografa. Pravilno napajanje signalizira dioda „info”. U čitač staviti karticu čipom prema gore u smjeru utora čitača. Tijekom preuzimanja podataka trepti dioda tipke CARD. Proces čitanja podataka ne traje više od 60 sekundi. Ne zaboravi da se podaci s kartice vozača trebaju preuzimati najmanje svakih 28 dana.

Korak 2. Arhiviranje datoteke

Datoteke skinute s kartice vozača zapisuju se na microSD kartici (do 4 GB) koja se može zamjeniti. Za kopiranje datoteka na računalo spojiti čitač pomoću USB kabela odnosno izvaditi microSD karticu i istu kopirati. Datoteke zapisuju se u formatu usklađenom s Aneksom 1B Uredbe 3821/85. Ukoliko datoteka se preuzima s kartice vozača u nazivu datoteke na početku se nalazi slovo C. Zatim je ime i prezime vozača, broj njegove kartice, datum i sat preuzimanja datoteke. Primjer naziva datoteke: C_J_Nowak_123456678_20110120_1301 za podatke skinute s kartice gospodina Jana Nowaka od dana 20. siječnja 2011.godine u 13:01 sati.

Korak 3. Preuzimanje podataka s tahografa (do 50 min.)

Za preuzimanje podataka s tahografa potrebno je doći u vozilo i staviti TachoTerminal PRO u komunikacijsku utičnicu. . U tahografu VDO Siemens DTCO utičnica se nalazi ispod displeja, između tipka izbornika. U tahografu Stoneridge i ACTIA potrebno je izvaditi spremnik papira, a kod tahografa EFKON kontakt se nalazi s lijeve strane displeja. Nakon spajanja čitača TachoTerminal PRO uz tahograf uređaj automatski počinje čitanje podataka. Zadano je da u takvom načinu rada skida se datoteka s kartice (stavljene u taho) i datoteka iz memorije tahografa. Proces preuzimanja podataka prati treptanje diode…Nakon završenog preuzimanja datoteka se zapisuje na microSD kartici. MicroSD kartica može se kopirati nakon vađenja iste iz čitača odnosno spajanjem uređajaTachoTerminal PRO na računalo PC pomoću USB priključka. Ne zaboravi da kartica preduzeća ne sadrži podatke o aktivnostima – stoga je potrebno kopirati unutrašnju memoriju digitalnog tahografa u vozilu.

Korak 4. Konfiguracija čitača (5 min.)

Vrijeme preuzimanja podataka s digitalnog tahografa ovisi o vremenskom razdoblju i vrsti preuzetih informacija. Isto tako je od značaja i tip digitalnog tahografa. Oko 80% vremena zauzima preuzimanje podataka o brzini u posljednje 24 sata vožnje vozila. Ako želiš brzo preuzeti podatke dovoljno je pritisnuti tipku CONFIG pri spajanju čitača na tahograf. U takvoj konfiguraciji čitač preuzima neophodne informacije o aktivnostima vozača u razdoblju od posljednjeg preuzimanja (bez podataka o brzini). Za promjenu konfiguracije pojedinačnih tipki uređaj TachoTerminal PRO treba spojiti na računalo PC pomoću USB kabela. U konfiguracijskom programu postoji mogućnost konfiguracije vremenskog razdoblja i opsega informacija za tipku CONFIG i za programiranje zadanog načina rada (bez korištenja tipki).

Mišljenje naših partnera

“Dobro je upoznati se sa cijelom linijom proizvoda TachoTerminal.  Stvarno to su izvrsni i stabilni uređaji.”

Rafael Kanitzki, Hanover (Niemcy)

Fotografia Sylwii Mielnik z Infolabu

“TachoTerminal je revolucija na tržištu IT usluga u prijevozu.  Cestovne službe su iznenađene mogućnostima ovih uređaja.”

Sylwia Mielnik, Infolab (Poljska)

Fotografia Joao Ferreira

“TachoTerminal GPRS je jedinstveni uređaj u cijeloj EU.  Zahvaljujući njemu transportna poduzeća stvarno mogu planirati i kontrolirati radno vrijeme vozača.  Ujedno i ne plaćaju kazne za prekršaje !”

João Ferreira, Seepmode (Portugal)

©2020 Copyright - TACHOLAB sp. z o.o.